Watch Doraemon: Nobita's Treasure Island Full Movie online

  Free Download Doraemon: Nobita's Treasure Island 720p 6,6 Mb/s
  HD - Doraemon: Nobita's Treasure Island HD 4,1 Mb/s
  Doraemon: Nobita's Treasure Island Full Full HD 7,9 Mb/s
Doraemon: Nobita's Treasure Island
7
70 users

Doraemon, Nobita, Shizuka, Gian, and Suneo set out on an adventure in the Caribbean Sea. Nobita is the captain of a ship and fights his enemies on board. Shizuka gets kidnapped, and a storm impedes their journey. Mini-Dora help Nobita and friends on their journey. When the adventurers finally find the mysterious Treasure Island, they discover it is more than just an ordinary island.

Title:Doraemon: Nobita's Treasure Island
Release:Mar 03, 2018
Runtime:1h 49m
Genre:Animation
Stars:Wasabi Mizuta, Megumi Oohara, Yumi Kakazu, Subaru Kimura, Tomokazu Seki, Yo Oizumi, Kotono Mitsuishi, Yasunori Matsumoto, Shihoko Hagino, Hisako Kanemoto, Daiki Yamashita, Fumiko Orikasa, Aoi Yuki, Saori Hayami, Ryuuzaburou Ootomo, Yoshiko Kamei, Kazuya Ichijo, Anri Katsu, Kenji Nomura, Katsumi Toriumi

Video Trailer

12,633 Users Online